Moestuin

O nee, er is iets misgegaan. Controleer uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 13-11-2023.

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

1 - Interpretatie en definities

1.1 - Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

1.2 - Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij 'controle' betekent dat u 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht bezit de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten.
 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf of de Operator wordt geleverd en door U is gedownload op een elektronisch apparaat met de naam Moestuin.nl.
 • Bedrijf verwijst naar het Bedrijf of de Operator als de juridische entiteit die de persoonlijke informatie van consumenten verzamelt en het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten bepaalt, of namens wie dergelijke informatie wordt verzameld en dat alleen, of samen met anderen, bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Moestuin.nl, Akerstraat 1, 6281NZ Mechelen. Voor de toepassing van de AVG is het Bedrijf of de Operator de Gegevensbeheerder.
 • Consument, verwijst naar u.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar Nederland.
 • Gegevensbeheerder verwijst voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naar het Bedrijf of de Exploitant als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Do Not Track (DNT) is een concept dat door Amerikaanse regelgevende instanties, in het bijzonder de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), is gepromoot om de internetindustrie een mechanisme te laten ontwikkelen en implementeren waarmee internetgebruikers controle kunnen uitoefenen het volgen van hun online activiteiten op websites.
 • Operator (in deze Overeenkomst "de Operator", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Moestuin.nl. Voor de toepassing van de AVG is het Bedrijf of de Operator de Gegevensbeheerder. *Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonsgegevens alle informatie die u identificeert, gerelateerd is aan, beschrijft of in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht, direct of indirect.
 • Verkoop betekent het verkopen, verhuren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen communiceren van de persoonlijke gegevens van een consument aan een ander bedrijf of een derde partij voor geldelijke of andere waardevolle overweging.
 • Dienst verwijst naar de Applicatie of de Website, of beide.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf of de Operator verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf of de Operator om de Dienst te faciliteren, om de Dienst te verlenen namens het Bedrijf of de Operator, om diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of om het Bedrijf of de Operator te helpen bij het analyseren hoe de Er wordt gebruik gemaakt van een dienst. Voor de toepassing van de AVG worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.
 • Sociale-mediadienst van derden verwijst naar elke website of sociale netwerkwebsite waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij door de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar {{-- INSERT HIER UW MARKTPLAATSNAAM --}}, toegankelijk via {{-- INSERT HIER UW MARKETPLACE-WEBSITE-URL --}}.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing. Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u de Betrokkene of de Gebruiker worden genoemd, omdat u de persoon bent die de Dienst gebruikt.

#2 - Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@moestuin.nl

#3 - Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

3.1 - Soorten verzamelde gegevens

3.1.1 - Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Bankrekeninginformatie
 • Creditcardnummer en vervaldatum
 • Gebruiksgegevens

3.1.2 - Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, het unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u via of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot de Dienst, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele apparaat besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

3.1.3 - Informatie van sociale mediadiensten van derden

Het Bedrijf of de Operator kan u toestaan ​​een account aan te maken en in te loggen om de Dienst te gebruiken via de volgende Socialemediadiensten van derden. Deze sociale-mediadiensten van derden kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Google
 • Facebook *Twitter
 • LinkedIn
 • Apple

If U besluit om u te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een sociale-mediadienst van derden. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw sociale-mediadienst van derden, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw contactenlijst die aan dat account is gekoppeld.

Mogelijk hebt u ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het Bedrijf of de Operator te delen via het account van uw Externe Sociale Mediadienst. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens registratie of anderszins, geeft u het bedrijf of de exploitant toestemming om deze te gebruiken, delen en op te slaan op een manier die consistent is met dit privacybeleid.

3.1.4 - Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen het volgende omvatten:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze service niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat deze cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf of de Operator bijvoorbeeld om gebruikers te tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde applicatie- of websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen ‘permanente’ of ‘sessiecookies’ zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële cookies
  Type: Sessiecookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de applicatie of website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.
 • Cookiebeleid / Kennisgeving Acceptatiecookies
  Type: Permanente cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Applicatie of Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitscookies
  Type: Permanente cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Met deze cookies kunnen wij keuzes onthouden die u maakt wanneer u de Applicatie of Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de applicatie of website gebruikt.
 • Tracking- en prestatiecookies
  Type: Permanente cookies
  Beheerd door: Derden
  Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Applicatie of Website en hoe gebruikers de Applicatie of Website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatie die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Applicatie of Website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteit van de applicatie of website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

3.2 - Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf of de Operator kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

*Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Om gerichte advertenties aan u te leveren: we kunnen uw informatie gebruiken om inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met externe leveranciers die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de door ons bewaarde persoonlijke gegevens over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring .

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en analyseren, om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze dienst hebt bezocht, voor betalingsverwerking, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfs- of operatoractiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met aangesloten bedrijven: We kunnen uw informatie delen met onze aangesloten bedrijven, in welk geval we van deze aangesloten bedrijven eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle van ons staan.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen uw gegevens delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het openbaar worden verspreid. Als u communiceert met andere gebruikers of u registreert via een sociale-mediadienst van derden, kunnen uw contactpersonen op de sociale-mediadienst van derden uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken.

3.3 - Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf of de Operator bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het Bedrijf of de Operator bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer vereist zijn door de wet of door rechten of plichten van ons of u, zullen wij de persoonlijke gegevens verwijderen. In de meeste gevallen worden Persoonsgegevens verwijderd bij beëindiging of afloop van de overeenkomst tussen u en het Bedrijf of de Operator, of op uw schriftelijk verzoek.

3.4 - Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf of de Exploitant en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf of de Operator zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

3.5 - Verwijder uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of om hulp te vragen bij het verwijderen ervan.

Onze Service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u binnen de Service te verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

3.6 - Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

3.6.1 - Zakelijke transacties

Als het Bedrijf of de Exploitant betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

3.6.2 - Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf of de Operator verplicht zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

3.6.3 - Overige wettelijke vereisten

Het Bedrijf of de Operator kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf of de exploitant
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

3.7 - Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

4 - Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De dienstverleners waar wij gebruik van maken, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteit op onze service over in overeenstemming met hun privacybeleid.

4.1 - Analyses

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te monitoren en analyseren. Ze kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Google Analytics
  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten.
  U kunt zich afmelden voor bepaalde Google Analytics-functies via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies van Google te volgen in hun privacybeleid: [https://policies.google.com/privacy](https ://policies.google.com/privacy). Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy
 • Matomo
  Matomo is een webanalysedienst. U kunt hun privacybeleidpagina hier bezoeken: https://matomo.org/privacy-policy
 • Doorgrond
  Fathom is een webanalysedienst. U kunt hun privacybeleidpagina hier bezoeken: https://www.fathomhq.com/privacy

4.2 - E-mailmarketing

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldingslink of de instructies te volgen die in elke e-mail staan ​​die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

We kunnen e-mailmarketingdienstverleners gebruiken om e-mails naar u te beheren en te verzenden. Ze kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Mailchimp
  Mailchimp is een verzendservice voor e-mailmarketing die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Mailchimp kunt u hun privacybeleid raadplegen: https://mailchimp.com/legal/privacy/

4.3 - Betalingen

Wij kunnen binnen de Dienst betaalde producten en/of diensten leveren. In dat geval kunnen we diensten van derden gebruiken voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

Ze kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Streep
  Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy
 • PayPal
  Hun privacybeleid kan worden bekeken op [https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full](https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy -vol)

4.4 - Gedragsremarketing

Het Bedrijf of de Operator maakt gebruik van remarketingdiensten om aan u te adverteren nadat u onze Service hebt geopend of bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies en niet-cookietechnologieën om ons te helpen uw apparaat te herkennen en te begrijpen hoe u onze service gebruikt, zodat we onze service kunnen verbeteren om uw interesses te weerspiegelen en u advertenties kunnen aanbieden die waarschijnlijk interessanter zijn aan jou.

Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteit op onze service over in overeenstemming met hun privacybeleid en om ons in staat te stellen:

 • Meet en analyseer het verkeer en de browse-activiteit op onze service
 • Advertenties voor onze producten en/of diensten aan u tonen op websites of in apps van derden
 • Meet en analyseer de prestaties van onze advertentiecampagnes

Sommige van deze externe leveranciers gebruiken mogelijk niet-cookietechnologieën die mogelijk niet worden beïnvloed door browserinstellingen die cookies blokkeren. Het is mogelijk dat uw browser niet toestaat dat u dergelijke technologieën blokkeert. U kunt de volgende tools van derden gebruiken om het verzamelen en gebruiken van informatie met het doel u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden:

U kunt zich afmelden voor alle gepersonaliseerde advertenties door privacyfuncties op uw mobiele apparaat in te schakelen, zoals Beperk advertentietracking (iOS) en Afmelden voor advertentiepersonalisatie (Android). Zie het Help-systeem van uw mobiele apparaat voor meer informatie.

We kunnen informatie, zoals gehashte e-mailadressen (indien beschikbaar) of andere online identificatiegegevens die via Onze Service zijn verzameld, delen met deze externe leveranciers. Hierdoor kunnen onze externe leveranciers advertenties op verschillende apparaten en in browsers herkennen en weergeven. Om meer te lezen over de technologieën die door deze externe leveranciers worden gebruikt en hun mogelijkheden voor meerdere apparaten, raadpleegt u het privacybeleid van elke hieronder genoemde leverancier.

De externe leveranciers die wij kunnen gebruiken zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • Google-advertenties (AdWords)
  De remarketingservice Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.
  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: [http://www.google.com/settings/ads](http://www.google. com/instellingen/advertenties). Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) voor uw webbrowser te installeren . Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy
 • Twitter
  De remarketingservice van Twitter wordt geleverd door Twitter Inc.
  U kunt zich afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Twitter door de instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405. Je kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Twitter door naar hun privacybeleidpagina te gaan: https://twitter.com/privacy
 • Facebook/Meta
  Facebook- of Meta-remarketingservice wordt geleverd door Facebook Inc. en Meta Inc.
  U kunt meer leren over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/516147308587266. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame, opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa [http://www.youronlinechoices.eu/](http ://www.youronlinechoices.eu/), of meld u af via de instellingen van uw mobiele apparaat.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Pinterest
  De Pinterest-remarketingservice wordt geleverd door Pinterest Inc.
  U kunt zich afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Pinterest door de "Do Not Track"-functie van uw webbrowser in te schakelen of door de instructies van Pinterest te volgen: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data . Je kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Pinterest door naar hun privacybeleidpagina te gaan: [https://about.pinterest.com/en/privacy-policy](https://about.pinterest.com/en/privacy -beleid)

4.5 - Gebruik, prestaties en overige

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om onze service beter te verbeteren. Ze kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

5 - Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij adviseren u ten zeerste om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

#6 - AVG-privacy

6.1 - Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder de AVG

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf of Operator onderworpen is.
 • Vitaliteitsbelangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publieke belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat bij het Bedrijf of de Exploitant berust.
 • Legitieme belangen: Het verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door het bedrijf of de exploitant worden nagestreefd.

In ieder geval helpt het Bedrijf of de Operator graag mee om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een ​​contract aan te gaan.

6.2 - Uw rechten onder de AVG

Het Bedrijf of de Operator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft op grond van dit Privacybeleid, en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het recht op toegang tot, het bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben. Wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering ervan in het gedeelte Uw accountinstellingen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht bestaat wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij wij de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk geen toegang geven tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

6.3 - Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om zo snel mogelijk op u te reageren.

U heeft het recht om bij een Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over Onze verzameling en gebruik van Uw Persoonsgegevens. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

7 - Privacyrechten van CCPA, CalOPPA en Californië

Dit gedeelte over de privacyverklaring voor inwoners van Californië vormt een aanvulling op de informatie in ons privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen.

7.1 - Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie

Wij verzamelen informatie die een bepaalde consument of apparaat identificeert, ermee verband houdt, beschrijft, ernaar verwijst, in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht, direct of indirect. Het volgende is een lijst met categorieën van persoonlijke informatie die we in de afgelopen twaalf (12) maanden kunnen verzamelen of verzameld kunnen hebben van inwoners van Californië.

Houd er rekening mee dat de categorieën en voorbeelden in de onderstaande lijst dezelfde zijn als gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonlijke informatie daadwerkelijk door ons zijn verzameld, maar weerspiegelt naar ons beste weten onze oprechte overtuiging dat een deel van die informatie uit de toepasselijke categorie mogelijk is en mogelijk is verzameld. Bepaalde categorieën persoonlijke informatie worden bijvoorbeeld alleen verzameld als u dergelijke persoonlijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt.

 • Categorie A: Identificatiegegevens.
  Voorbeelden: een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, Internet Protocol-adres, e-mailadres, accountnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens.
  Verzameld: Ja.
 • Categorie B: categorieën voor persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
  Voorbeelden: een naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of identiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer , bankpasnummer of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Sommige persoonlijke gegevens in deze categorie kunnen overlappen met andere categorieën.
  Verzameld: Ja.
 • Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving.
  Voorbeelden: leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationale afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische aandoening, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief familiale genetische informatie).
  Verzameld: Nee.
 • Categorie D: Commerciële informatie.
  Voorbeelden: gegevens en geschiedenis van gekochte of overwogen producten of diensten.
  Verzameld: Ja.
 • Categorie E: Biometrische informatie.
  Voorbeelden: genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken, of activiteitspatronen die worden gebruikt om een ​​sjabloon of andere identificatie of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, gang of andere fysieke patronen en slaap-, gezondheids- of bewegingsgegevens.
  Verzameld: Nee.
 • Categorie F: internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit.
  Voorbeelden: Interactie met onze Dienst of advertentie.
  Verzameld: Ja.
 • Categorie G: Geolocatiegegevens.
  Voorbeelden: geschatte fysieke locatie.
  Verzameld: Nee.
 • Categorie H: Sensorische gegevens.
  Voorbeelden: audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.
  Verzameld: Nee.
 • Categorie I: Beroeps- of werkgerelateerde informatie.
  Voorbeelden: huidige of vroegere functiegeschiedenis of prestatiebeoordelingen.
  Verzameld: Nee.
 • Categorie J: Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).
  Voorbeelden: onderwijsdocumenten die rechtstreeks betrekking hebben op een student en worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens haar optreedt, zoals cijfers, transcripties, klassenlijsten, studentenroosters, studentidentificatiecodes, financiële informatie van studenten of disciplinaire dossiers van studenten.
  Verzameld: Nee.
 • Categorie K: gevolgtrekkingen uit andere persoonlijke informatie.
  Voorbeelden: Profiel dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden van een persoon weerspiegelt.
  Verzameld: Nee.

Onder CCPA omvatten persoonlijke gegevens niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsarchieven
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie
 • Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals:
  • Gezondheids- of medische informatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) of klinische onderzoeksgegevens
  • Persoonlijke informatie valt onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FRCA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA) en de Driver's Privacy Protection Act van 1994

7.2 - Bronnen van persoonlijke informatie

Wij verkrijgen de hierboven genoemde categorieën persoonlijke informatie uit de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld uit de formulieren die u invult op onze Service, voorkeuren die u kenbaar maakt of verstrekt via onze Service, of uit uw aankopen op onze Service.
 • Indirect van u. Bijvoorbeeld door het observeren van uw activiteit op onze Service.
 • Automatisch van jou. Bijvoorbeeld via cookies die wij of onze dienstverleners op uw apparaat plaatsen terwijl u door onze dienst navigeert.
 • Van dienstverleners. Bijvoorbeeld externe leveranciers om het gebruik van onze Service te monitoren en analyseren, externe leveranciers om gerichte advertenties aan u te leveren, externe leveranciers voor betalingsverwerking of andere externe leveranciers die wij gebruiken om de Service aan u te leveren Jij.

7.3 - Gebruik van persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden of commerciële doeleinden

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor "zakelijke doeleinden" of "commerciële doeleinden" (zoals gedefinieerd onder de CCPA), waaronder de volgende voorbeelden:

 • Om onze Service uit te voeren en u onze Service te bieden.
 • Om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, inclusief het onderzoeken en aanpakken van uw zorgen en het monitoren en verbeteren van onze service.
 • Om te voldoen aan de reden waarom u de informatie heeft verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw contactgegevens deelt om een ​​vraag te stellen over onze service, zullen wij die persoonlijke gegevens gebruiken om op uw vraag te reageren. Als u uw persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​product of dienst te kopen, zullen wij die informatie gebruiken om uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals aan u beschreven bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens of zoals anderszins uiteengezet in de CCPA.
 • Voor interne administratieve en auditdoeleinden.
 • Om veiligheidsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief, indien nodig, het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.

Houd er rekening mee dat de hierboven gegeven voorbeelden illustratief zijn en niet uitputtend bedoeld zijn. Voor meer details over hoe wij deze informatie gebruiken, verwijzen wij u naar het gedeelte 'Gebruik van uw persoonlijke gegevens'.

Als we besluiten om aanvullende categorieën persoonlijke informatie te verzamelen of de persoonlijke informatie die we hebben verzameld te gebruiken voor wezenlijk andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden, zullen we dit privacybeleid bijwerken.

7.4 - Openbaarmaking van persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden of commerciële doeleinden

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie voor zakelijke of commerciële doeleinden gebruiken of openbaar maken en hebben deze mogelijk in de afgelopen twaalf (12) maanden gebruikt of openbaar gemaakt:

 • Categorie A: identificatiegegevens
 • Categorie B: categorieën persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Categorie D: Commerciële informatie
 • Categorie F: internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit

Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde categorieën de categorieën zijn die zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonlijke informatie daadwerkelijk openbaar zijn gemaakt, maar weerspiegelt onze oprechte overtuiging, voor zover ons bekend, dat een deel van die informatie uit de toepasselijke categorie mogelijk is en mogelijk openbaar is gemaakt.

Wanneer we persoonlijke informatie openbaar maken voor een zakelijk of commercieel doel, gaan we een contract aan dat het doel beschrijft en vereist dat de ontvanger die persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en voor geen enkel doel gebruikt, behalve voor het uitvoeren van het contract.

7.5 - Verkoop van persoonlijke informatie

Zoals gedefinieerd in de CCPA betekenen "verkopen" en "verkoop" het verkopen, verhuren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen communiceren van de persoonlijke gegevens van een consument door de zaken aan een derde partij tegen waardevolle overweging. Dit betekent dat we mogelijk een voordeel hebben ontvangen in ruil voor het delen van persoonlijke informatie, maar niet noodzakelijkerwijs een geldelijk voordeel.

Houd er rekening mee dat de onderstaande categorieën de categorieën zijn die zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonlijke informatie daadwerkelijk zijn verkocht, maar weerspiegelt onze oprechte overtuiging, voor zover ons bekend, dat een deel van die informatie uit de toepasselijke categorie kan worden en mogelijk is gedeeld voor een tegenprestatie. .

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verkopen, en hebben dit mogelijk in de afgelopen twaalf (12) maanden verkocht:

 • Categorie A: identificatiegegevens
 • Categorie B: categorieën persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Categorie D: Commerciële informatie
 • Categorie F: internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit

7.6 - Delen van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens, geïdentificeerd in de bovenstaande categorieën, delen met de volgende categorieën van derden:

 • Dienstverleners
 • Betalingsverwerkers
 • Onze filialen
 • Onze zakenpartners
 • Externe leveranciers aan wie u of uw agenten ons toestemming geven om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken in verband met producten of diensten die wij aan u leveren

7.7 - Verkoop van persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar via onze Dienst, hoewel bepaalde websites van derden waarnaar we linken dit wel kunnen doen. Deze websites van derden hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid en wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en hun kinderen te instrueren om nooit zonder hun toestemming informatie op andere websites te verstrekken.

We verkopen de persoonlijke gegevens van consumenten waarvan we feitelijk weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar niet, tenzij we positieve toestemming krijgen (het "recht om zich aan te melden") van de consument die tussen de 13 en 16 jaar oud is, of de ouder of voogd van een consument die jonger is dan 13 jaar. Consumenten die zich aanmelden voor de verkoop van persoonlijke informatie, kunnen zich op elk moment afmelden voor toekomstige verkopen. Om het recht op opt-out uit te oefenen, kunt u (of uw bevoegde vertegenwoordiger) een verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen.

Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 (of 16) ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan met voldoende details contact met ons op zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

7.8 - Uw rechten onder de CCPA

De CCPA biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Als u inwoner bent van Californië, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht om te verzoeken. Onder CCPA heeft u het recht om te verzoeken dat wij informatie aan u vrijgeven over onze verzameling, gebruik, verkoop, openbaarmaking voor zakelijke doeleinden en het delen van persoonlijke informatie. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij u het volgende bekendmaken:
  • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • De categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie
  • De categorieën van derde partijen met wie wij die persoonlijke informatie delen
  • De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • Als we uw persoonlijke gegevens hebben verkocht of uw persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt voor een zakelijk doel, zullen we het volgende aan u bekendmaken:
   • De categorieën van persoonlijke informatiecategorieën die worden verkocht
   • De categorieën van persoonlijke informatiecategorieën die worden bekendgemaakt
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van persoonlijke gegevens (opt-out). U hebt het recht om ons opdracht te geven uw persoonlijke gegevens niet te verkopen. Neem contact met ons op als u een opt-outverzoek wilt indienen.
 • Het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen. U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om:
  • Voltooi de transactie waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld, lever een goed of dienst waar u om hebt gevraagd, onderneem acties die redelijkerwijs kunnen worden verwacht binnen de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of voer op andere wijze ons contract met u uit.
  • Detecteer beveiligingsincidenten, bescherm u tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of vervolg de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten.
   • Debug producten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
   • Maak gebruik van de vrijheid van meningsuiting, waarborg het recht van een andere consument om zijn of haar rechten op vrije meningsuiting uit te oefenen, of oefen een ander recht uit waarin de wet voorziet.
   • Voldoe aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Strafwetboek § 1546 e.v.).
   • Deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de prestatie van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, als u eerder op de hoogte bent gesteld toestemming.
   • Maak uitsluitend intern gebruik mogelijk dat redelijkerwijs aansluit bij de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
   • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
   • Maak ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie die verenigbaar is met de context waarin u deze heeft verstrekt.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden. U heeft het recht om niet gediscrimineerd te worden vanwege het uitoefenen van uw consumentenrechten, onder meer door:
  • Het weigeren van goederen of diensten aan u
  • Verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes
  • Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan u
  • Suggereren dat u een andere prijs of tarief ontvangt voor goederen of diensten, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten

7.9 - Uitoefening van uw CCPA-gegevensbeschermingsrechten

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen.

Alleen u, of een bij de staatssecretaris van Californië geregistreerde persoon die u machtigt om namens u op te treden, mag een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Uw verzoek aan ons moet:

 • Geef voldoende informatie waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, of dat u een bevoegde vertegenwoordiger bent
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren

We kunnen niet op uw verzoek reageren of u de vereiste informatie verstrekken als we niet:

 • Controleer uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen
 • En bevestig dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft

Wij zullen de vereiste informatie kosteloos openbaar maken en leveren binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek. De termijn voor het verstrekken van de vereiste informatie kan, indien redelijkerwijs noodzakelijk en met voorafgaande kennisgeving, eenmalig met nog eens 45 dagen worden verlengd.

Eventuele openbaarmakingen die wij verstrekken, hebben alleen betrekking op de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek.

Voor verzoeken om gegevensportabiliteit selecteren wij een formaat waarin wij uw persoonlijke gegevens verstrekken, dat direct bruikbaar is en waarmee u de gegevens ongehinderd van de ene naar de andere entiteit kunt overbrengen.

7.10 - Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet

U heeft het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zodra we een verifieerbaar consumentenverzoek van u hebben ontvangen en bevestigd, stoppen we met de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

De Dienstverleners waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld onze analyse- of advertentiepartners) kunnen op de Dienst technologie gebruiken die persoonlijke informatie verkoopt zoals gedefinieerd door de CCPA-wet. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor op interesses gebaseerde reclamedoeleinden en deze potentiële verkopen zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Houd er rekening mee dat elke opt-out specifiek is voor de browser die u gebruikt. Mogelijk moet u zich afmelden voor elke browser die u gebruikt.

7.10.1 - Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties zoals weergegeven door onze dienstverleners door onze instructies op de Dienst te volgen:

Als u zich afmeldt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst die uniek is voor de browser die u gebruikt om u af te melden. Als u van browser verandert of de door uw browser opgeslagen cookies verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden.

7.10.2 - Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat geeft u mogelijk de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van informatie over de apps die u gebruikt om u advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses:

 • 'Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties' of 'Afmelden voor personalisatie van advertenties' op Android-apparaten
 • "Beperk advertentietracking" op iOS-apparaten

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van uw mobiele apparaat ook stopzetten door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen.

7.11 - 'Do Not Track'-beleid zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze Dienst reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel uw browse-activiteiten bij. Als u dergelijke websites bezoekt, kunt u uw voorkeuren in uw webbrowser instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan.

7.12 - Uw privacyrechten in Californië (Californische Shine the Light-wet)

Op grond van Sectie 1798 van het Burgerlijk Wetboek van Californië (Californische Shine the Light-wet) kunnen inwoners van Californië met een gevestigde zakelijke relatie met ons één keer per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor directmarketingdoeleinden van derden.

Als u meer informatie wilt opvragen onder de California Shine the Light-wet, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

8 - Privacyrechten voor kinderen en kleine gebruikers

8.1 - Algemene privacyrechten voor kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verzoeken wij u Neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

8.2 - Privacyrechten in Californië voor kleine gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code Section 22581 staat inwoners van Californië jonger dan 18 jaar en geregistreerde gebruikers van online sites, diensten of applicaties toe om verwijdering van inhoud of informatie die zij openbaar hebben geplaatst, aan te vragen en te verkrijgen.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of alomvattende verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet verwijdering onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet toestaat of vereist.

9 - Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.